Feeds:
Записи
Коментарі

Archive for 24.11.2013

makosh2

Священне ремесло Мокоші (Традиційні символи і магічні ритуали українців. Типологія. Семантика. Міфоструктури)

Олександр Босий

Проблема ритуалу та ритуальної символiки – безумовно одна з важливих проблем сучасної етнології, оскільки має  безпосереднiй вихiд у сферу актуальних питань сучасної  фiлософiї, естетики, психологiї, історії культури. Ритуал і  символ виконують ряд життєво важливих функцій у культурі:  вони виступають активними регуляторами соціальної  поведінки людини, інструментом її адаптації в етнокультурі,  центрують ідейно-ціннісні орієнтації. Роль символів як  дієвого стабілізаційного інструмента культури особливо  посилюється в періоди кардинальних соціальних змін та  екологічних криз. Адже саме через символи носіїї традиції  моделюють світ, і таким чином підпорядковують його собі.  Традиційні символи українців: державні, релігійні, міфологічні, обрядові визначають життєвi і духовні  координати народної культури, стверджують її глибинність і  своєрідність, надають сенс всьому, що вiдбувається у життi  носiїв традицiї. Символи знаходять найповніше вираження  своїх сутнiсних характеристик i властивостей саме у звичаєво- обрядовій сфері діяльності людини.

ЧИТАТИ ВСЕ

Advertisements

Read Full Post »

Велес - Одін - Гермес (або Пан)

Велес – Одін – Гермес (або Пан)

В.Ф.ЯТЧЕНКО

Читачеві

Необхідно усвідомити, що в тих областях,до яких
наука поставилась із зневагою, які вона олишила збоку,
бо це їй заважало в просуванні по шляху прогресу, – так
ось, там є багато правди, яку нам корисно було б знати.
К. Леві-Стросс, французький антрополог

Шаманізм і українська культура, шаманізм і українські духовні традиції… Чи  може бути щось спільного між цими здавалось би неспівставними й  різносутнісними культурно-історичними утвореннями? Чи не звучить словосполучення „український шаманізм” дзвінкою, але порожньою та  легковажною фразою, покликаною заінтригувати схильну до сенсацій і  несподіванок категорію читацької публіки? Чи може все-таки тут захований ще  зовсім нами не вивчений, не промислений, а тому й незвичний для сприйняття  цілий пласт історії нашої духовності?

ЧИТАТИ ВСЕ

+

Тетяна Талько

До проблеми філософського осягнення феномену українського шаманізму  (роздуми над монографією В. Ятченка «Український шаманізм»)

Read Full Post »

image001

Шановні друзі!

В наступному році ми плануємо провести серію нових досліджень, присвячену сакральній географії Середньої Наддніпрянщини.

Будемо вдячні за будь-яку (документальну, історичну, археологічну, езотеричну) інформацію щодо вказаних об’єктів. Її форма і спосіб подачі не мають ніякого значення.

Нам потрібна інформація мешканців вказаних країв,  якщо серед наших читачів вони є – просимо відгукнутися.

Дуже цікавлять спеціалісти з двох напрямків: умовно наукового (використання спеціальної апаратури для замірювання ознак) і умовно психометричного (від лозоходіння до власне видіння).

А також всі, кого цікавлять ця і суміжні теми.

Серед об’єктів, котрі ваблять в першу чергу відзначимо наступні:

(більше…)

Read Full Post »

Переп'ятиха - один з кількох "царських" курганів на Наддніпрянщині.

Переп’ятиха – один з кількох “царських” курганів на Наддніпрянщині.

Антонюк О.О.

Постановка проблеми. Виділення цього типу місцевостей, як зазначає Г. Денисик [3], може показатися спірним, бо таксономічний ранг курганів не завжди відповідає навіть урочищу. Разом з тим, польові дослідження дають змогу констатувати, що ландшафтні комплекси утворені курганами настільки своєрідні й різноманітні, що виділення й детальне пізнання курганного типу місцевостей – реальна необхідність.

ЧИТАТИ ВСЕ

Read Full Post »

Older Posts »