Feeds:
Записи
Коментарі

Posts Tagged ‘Хортиця’

Програма «Легенди Запоріжжя» звернута до містичних уявлень, суперечливих явищ історії та фольклорних сюжетів Запорізького краю. Автори і ведучі Ольга Ларіонова та Віталій Бабенко досліджують звістки про велетенських зміїв, здатних вполювати коня; шукають скарби запорожців; дізнаються про магічні властивості козаків-характерників; збирають відомості про нечисту силу, котра живе у Дніпрі… Програму виготовлено Запорізькою обласною державною телерадіокомпанією.

Частина сюжетів напряму стосується сакральної географії краю:

серія 1 – Камяні баби

серія 2 – Три сакральних святилища

ПС. Окремі серії стосуються водяних, перевертнів, характерників і полозів – всього, що колись заселяло запорізькі землі.

http://www.ex.ua/view/16882299

Advertisements

Read Full Post »

Завгородній Ю.Ю. Остапенко М.А.

Завгородній Ю.Ю., Остапенко М.А. Сакральний вимір острова Хортиця (до постановки питання) // Культурологічні студії: Зб. наук. праць. – К.: Видавничий дім: “КМ Academia”, 1999. – Вип. 2. – С. 247–275.

Присвячується нашому
Вчителеві — С. М. Кравченку
(шаману несвідомого)

1. Вступ. Обґрунтування “сакральної географії”

Усвідомлення обмеженості існуючої картини світу призводить до спроби подолати створену жорстку редукцію, зокрема за рахунок звернення до досвіду архаїчних культур чи традиційних суспільств. Бо набуті ними певні знання та уявлення виявляються не лише актуальними під час їх герменевтичних реконструювань, а й зберігаються у людині на несвідомому рівні, відіграючи роль досить своєрідного, витонченого транслятора здобутого досвіду 1. Тобто, ми можемо казати про принципову відсутність знецінення з часом того об’єму інформації, що належить до обігрування й є інваріантом більш сутнісних архетипічних структур людини. І саме від адекватного наближення того чи іншого інваріанта своєму відповідному архетипові (ідеї) залежатиме його гармонійне виявлення. Останнє ж жорстко пов’язане зі змінами у соціумі, які, врешті-решт, віддзеркалюють так само ступінь адекватності Взірцеві.

(більше…)

Read Full Post »

Д.Л. Тесленко, М. А. Остапенко,
Дніпропетровський національний університет,
Національний музей-заповідник «Хортиця».

Розглядаються матеріали мегалітичної конструкції, дослідженої на о. Хортиця. Пропонується їх інтерпретація.

Серед пам’яток Дніпровського Надпоріжжя – безперечно унікального в археологічному відношенні району українського Степу – можливо найбільш оригінальними можна вважати різноманітні мегалітичні споруди. Їх дослідження тривають майже століття і неодноразово викликали захоплення фахівців.

Початок вивчення безкурганних кам’яних конструкцій у Надпоріжжі пов’язується з ім’ям Я.П.Новнцького, який вперше звернув увагу на низку пам’яток, до яких «…название курганов…далеко не подходит. Наружность всех их, однако, точно отмечена кладкой камней на поверхности» [16,с.29]. Зауважимо, що дослідник не розглядав такі пам’ятки окремо від звичайних курганних могильників, вважаючи їх курганами, що з часом зрівнялися з рівнем поверхні.

Подальші дослідження мегалітичних споруд у Надпоріжжі (Кічкаський курганно-грунтовий могильник, закладки в ур. Сагайдачного, кам’яна споруда на о.Хортиця та ін.) здійснювалися у межах робіт Дніпрогесівської експедиції Наркомпросу УРСР (1927-1932) під керівництвом Д.І.Яворницького, історії створення, діяльності та науковому доробку якої присвячені кандидатська дисертація та низка наукових праць вельмишановної І.Ф.Ковальової [3; 4; 5; 6; 7; 8; 9].

(більше…)

Read Full Post »

“Бібліотечка геоманта”:) або “З нещодавно набутого”

Збірник статей присвячено дослідженню сакральної географії і паломництва – актуальним, перспективним і міждисциплінарним напрямкам у світовій науковій спільноті, ще мало запитаним вітчизняними фахівцями. Збірник складається з наступних розділів:

теоретичні і методологічні аспекти;

Україна. Хортиця; Європа;

Росія; центральна, південна і східна Азія.

До книги також увійшла стаття відомого сходознавця, професора Токійського університету Андрія Накорчевського.

Рік видання 2012. Формат 70×100/16. М’яка обкладинка. Об’єм 292 стор. Мова видання українська, російська ISBN 978-966-2994-74-2

Видавництво: Дике Поле

Read Full Post »

Older Posts »